Animované menu
Banner

Preklad

ÚRADNE  OVERENÉ  PREKLADY  Z/DO  NEMECKÉHO  JAZYKA

Ak potrebujete preložiť úradné dokumenty (rodné listy, vysvedčenia, technické preukazy, zmluvy, rozsudky a pod.) alebo aj texty neúradného charakteru, využite našu ponuku a my Vám garantujeme precízny a profesionálny preklad!

Kontakt: 0915 727 145

info@jmlanguageacademy.sk