Animované menu
Banner

Kurzy

Organizácia kurzov

 

Štúdium je v našej jazykovej škole organizované vo forme kurzov.

Kurzy sa organizujú v týchto periódach:

 

Kurzy všeobecnej angličtiny polointenzívne – september, február 

Kurzy všeobecnej angličtiny intenzívne – september, január, apríl 

Obchodná angličtina – každých osem týždňov od začiatku septembra do konca júna 

Konverzačný kurz angličtiny polointenzívny – každých osem týždňov od začiatku  septembra do konca júna

Konverzačný kurz angličtiny intenzívny – každých päť týždňov od začiatku septembra do konca júna

     

Detský anglický klub – dieťa môžete prihlásiť kedykoľvek

            Kurz všeobecnej nemčiny polointenzívny – september, február

            Kurz všeobecnej nemčiny intenzívny – september, január, apríl 

            Kurz pre opatrovateľky/opatrovateľov – september, január, apríl 

            Kurz obchodnej nemčiny – každých osem týždňov od začiatku septembra

                                                           do konca júna 

            Kurz všeobecnej španielčiny – september, január, apríl

            Kurz všeobecnej francúzštiny – september, január, apríl

            Kurz všeobecnej ruštiny – september, január, apríl

            Prípravné kurzy Aj a Nj  – kurzy sa organizujú počas celého roka podľa záujmu

 

Organizácia kurzov

 

Druh kurzu

Všetky jazyky

Polointenzívny

4 hod./týž.

Intenzívny

4 hod./týž.

Úroveň

jazykových zručností

Anglický termín

CEF

 

Level 1

 

Kurz I

Kurz II

60h(15týž.) 40h(10týž.)
 30h(8týž.)

60h(10týž.) 40h(7týž.) 30h(5týž.)

začiatočníci

elementary

A1

 

Level 2

 

Kurz I

Kurz II

60h(15týž.) 40h(10týž.)
 30h(8týž.)

60h(10týž.) 40h(7týž.) 30h(5týž.)

mierne pokročilí

Pre-intermediate

A2

 

Level 3

 

Kurz I

Kurz II

60h(15týž.) 40h(10týž.)
 30h(8týž.)

60h(10týž.) 40(7týž.) 30h(5týž.)

pokročilí

Intermediate

B1

 

Level 4

 

Kurz I

Kurz II

60h(15týž.) 40h(10týž.)
 30h(8týž.)

60h(10týž.) 40h(7týž.) 30h(5týž.)

vyššie pokročilí

Intermediate,

Upper-intermediate

B2

 

Prípravné

kurzy

Individuálna

organizácia

2h/týž.,

4h/týž.,

6h/týž.

2h/týž.,

4h/týž.,

6h/týž.

podľa nadväznosti
na jazykovú úroveň

 

 

 

Ako sa na kurz prihlásiť?

 

Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo emailom. U každého kurzu je uvedené v akých intervaloch sa organizuje. Na všetky ponúkané kurzy sa môžete prihlásiť kedykoľvek počas roka a podľa kurzu si môžete vybrať periódu.