Animované menu
Banner

Nemčina

KURZ  VŠEOBECNEJ  NEMČINY- Tento kurz je určený pre všetky úrovne od začiatočníkov po pokročilých a pre tých, ktorí si chcú rozšíriť svoje jazykové portfólio alebo si zdokonaliť jazykové konverzačné schopnosti. Kurzy sa organizujú v štyroch stupňoch Level 1 – 4. Každý level je rozdelený do dvoch kurzov: kurz I a kurz II.

Polointenzívny kurz sa organizuje dvakrát ročne – v septembri a v januári. Na kurzy sa môžete prihlásiť kedykoľvek počas roka. Kurz má 50 vyučovacích hodín a organizuje sa 2x2 vyučovacie hodiny týždenne. Dĺžka kurzu je cca. 3,5 mesiaca. Cena kurzu je 199 EUR.

Intenzívny kurz má 60 vyučovacích hodín, 3x2 vyučovacie hodiny týždenne a organizuje sa trikrát ročne – v septembri, v januári a v apríli. Kurz trvá 2,5 mesiaca. Cena tohto kurzu je 239 EUR (60h). Kurzy sú vedené profesionálnym lektorom, ktorého metódy smerujú k rozvoju jazykových schopností. Každý kurz je ukončený certifikátom.    

Oba kurzy prebiehajú v poobedňajších až večerných hodinách. V cene kurzu nie sú učebnice.

Ako sa prihlásiť? Tel: 0915 727 145 alebo 0905 739 124 e-mail: jmlanguage.academy@gmail.com, info@jmlanguageacademy.sk   Miesto realizácie kurzu: J&M Language Academy, s.r.o.; Ulica Zory Lackovej 13, Myjava
Zápis na kurz: Na kurz sa môžete prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka. Kurzy sa delia podľa úrovne na 4 stupne – Level 1 - 4. Na úvodnej hodine sa, podľa dohody, môže napísať vstupný test, ktorý slúži ako podpora na zaradenie do levelov. Uchádzači o Level 1 (začiatočníci) test nepíšu. 
 
ÚROVNE KURZOV:

Level 1 (úroveň A1) - je určený pre začiatočníkov a delí sa na dva kurzy: kurz I, kurz II. Počas týchto dvoch kurzoch sa poslucháči naučia základnú komunikáciu, pri ktorej budú používať základnú slovnú zásobu. Osvoja si gramatické javy potrebné na aktívnu tvorbu viet bežnej, každodennej komunikácie. Základný kurz pracuje s učebnicami Studio d A1, alebo Alltag, Beruf & Co., ktoré sú určené pre jazykové školy, resp. s inými učebnicami.  

Level 2 (úroveň A2): Je určený pre lepších začiatočníkov. Tento kurz sa delí na dva kurzy: kurz I, kurz II. Počas kurzu si rozviniete slovnú zásobu na vyššiu úroveň komunikácie s použitím zložitejších gramatických javov. Polointenzívny kurz sa organizuje dvakrát ročne - september a január. Kurz má 50 vyučovacích hodín (4h/t) a trvá cca. 3,5 mesiaca. Intenzívny kurz trvá 2,5 mesiaca, 3x2 hodiny týždenne, zač. v septembri, v januári a v apríli. Počas týchto kurzov sa používajú učebnice Studio d1 A2 alebo Alltag, Beruf & Co. Okrem týchto učebníc lektor dopĺňa výučbu aj z iných materiálov. 

Level 3 (úroveň B1): je určený pre mierne pokročilých. Ročník je tiež rozdelený na kurz I a kurz II. Tieto kurzy sú určené na rozvoj komunikácie v cudzom jazyku. Pre týchto poslucháčov sa odporúčajú aj odborné kurzy. Polointenzívny kurz sa organizuje dvakrát ročne – september, január. Kurz má 50 vyučovacích hodín (4h/t). Kurz trvá cca. 3,5 mesiaca. Intenzívny kurz trvá 2,5 mesiaca, 3x2 hodiny týždenne - september, január, apríl. Počas kurzov sa používajú učebnice Studio d1 B1, resp. Alltag, Beruf & Co. Učebnice sú dopĺňané aj inými učebnými materiálmi.

Level 4 (úroveň B2): je určený pre jazykovú úroveň pokročilých. Kurz sa delí na dva kurzy: kurz I a kurz II. Prostredníctvom týchto kurzov si precvičíte konverzačné jazykové schopnosti a obohatíte si nemecký jazyk o odborné výrazy, zložitejšie jazykové formy. Polointenzívny kurz sa organizuje dvakrát ročne - september a január. Kurz má 50 vyučovacích hodín (4h/t). Kurz trvá cca. 3,5 mesiaca. Intenzívny kurz trvá 2,5 mesiaca, 3x2 hodiny týždenne - september, január, apríl. Počas kurzov sa používajú učebnice Studio d1 B2, resp. Alltag, Beruf & Co. Učebnice sú doplnené aj inými učebnými materiálmi.

 

KURZ  PRE  OPATROVATEĽKY / -OV: 2x2 hodiny týždenne Tento kurz je určený pre všetky jazykové úrovne a je zameraný na opatrovateľskú prácu v zahraničí. Kurz poskytuje absolventom jazykové poznatky potrebné pre dorozumenie sa cudzom prostredí a prehĺbi vedomosti z oblasti opatrovateľstva. Kurz je organizovaný dva až trikrát do roka, v závislosti od záujmu. Otvára sa v septembri, januári a apríli. Kurz trvá 50 vyučovacích hodín 4h/t. Cena kurzu je 199,- EUR. Na kurz je možné sa prihlásiť počas celého roka.


KURZ  FIREMNEJ  NEMČINY: 2x2 hodiny týždenne, 8 týždňov tento kurz je určený pre pokročilých uchádzačov. Cieľom kurzu je rozšíriť si slovnú zásobu nemeckého jazyka v oblasti firemnej komunikácie, naučiť sa používať obchodné výrazy, firemnú terminológiu, zlepšiť písomný odborný prejav a konverzovať na odbornej úrovni. Výučba je vedená konverzačnou metódou tak, aby ste využili vedomosti v praxi. Kurz má 30 vyučovacích hodín 4h/t. Kurz sa organizuje každé dva mesiace, prihlásiť sa môžete kedykoľvek počas roka. Cena kurzu je 120,- EUR.