Animované menu
Banner

Angličtina

Kurzy všeobecnej angličtiny - polointenzívne alebo intenzívne

2x2 hodiny týždenne - 15 týždňov alebo 3x2 hodiny týždenne - 10 týždňov

Chcete rozprávať a porozumieť po anglicky hovoriacim cudzincom? Radi by ste sa naučili alebo zdokonalili svoju angličtinu? Kurzy sú určené pre záujemcov na všetkých jazykových úrovniach od začiatočníkov po pokročilých. Delia sa na polointenzívne a intenzívne. Rozdiel je v počte hodín za týždeň. Kurzy organizujú sa v štyroch stupňoch (Level 1-4), do ktorých sú uchádzači zaradení na základe výsledkov vstupného testu. Každý stupeň má dva kurzy: Kurz I a Kurz II. Kurzy sú vedené profesionálnymi lektorkami alebo lektormi, ktorí používajú moderné inovatívne metódy a prispôsobia sa jazykovej úrovni aj charakteru skupiny. Každý kurz je ukončený certifikátom.  

Dĺžka kurzu: Každý stupeň obsahuje dva kurzy po 50 vyučovacích hodín. Kurzy sa realizujú v týchto periódach:

Kurzy všeobecnej angličtiny polointenzívne – 4h/t, 50 h, začiatok v septembri a v januári

Kurzy všeobecnej angličtiny intenzívne – 3h/t, 50 h, začiatok v septembri, v januári a v apríli

 

Polointenzívny kurz trvá 3,5 mesiaca. Výučba prebieha dvakrát do týždňa (4 vyučovacie hodiny týždenne).

Intenzívny kurz trvá 2,5 mesiaca a má 50 vyučovacích hodín. Výučba prebieha 3x2 h týždenne. Oba kurzy prebiehajú v poobedňajších až večerných hodinách v priebehu pracovného týždňa.

 

Cena kurzu: cena za jeden kurz je 199,- EUR (50 vyučovacích hodín). Učebnice nie sú v cene kurzu.

 

 

Zápis na kurz: Na kurz sa môžete prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka. Kurzy sa delia podľa úrovne na 4 stupne – Level 1 - 4. Na úvodnej hodine sa píšu vstupné testy, ktoré slúžia ako podpora na zaradenie do ročníka. Uchádzači o Level 1 test nepíšu.

Ako sa prihlásiť? Tel: 0905 739 124 alebo 0915 727 145

e-mail: jmlanguage.academy@gmail.com, info@jmlanguageacademy.sk

Miesto realizácie kurzu: J&M Language Academy, s.r.o.; Ulica Zory Lackovej 13, Myjava

´

 

ÚROVNE KURZOV

 

LEVEL 1 LEVEL 2

LEVEL 3 LEVEL 4

 

 

Level 1 (úroveň A1): Level 1 je rozdelený do dvoch kurzov: kurz I a kurz II. Každý kurz má 50 vyučovacích hodín. Výučba prebieha 2x2 vyučovacie hodiny za týždeň (polointenzívny) alebo 3x2vyučovacie hodiny za týždeň (intenzívny). Kurz prebieha v poobedňajších až večerných hodinách. Počas tohto kurzu sa používajú učebnice: File beginner a New english File elementary a iné. Po absolvovaní kurzu sa budete vedieť predstaviť, porozprávať o sebe a opýtať sa na informácie rôzneho druhu. Budete rozumieť základným jazykovým frázam a budete ich môcť použiť v komunikácii.

 

 

Level 2 (úroveň A2): Level 2 je rozdelený do dvoch kurzov: kurz I, kurz II - úroveň pre-intermediate. Každý kurz má 50 vyučovacích hodín. Výučba prebieha 2x2 vyučovacie hodiny za týždeň (polointenzívny) alebo 3x2vyučovacie hodiny za týždeň (intenzívny). Kurz prebieha v poobedňajších až večerných hodinách. Počas týchto kurzov sa používajú učebnice: New english file beginner , New Headway elementary, New english File elementary, New english file pre – intermediate, New Headway pre – intermediate a iné. Po absolvovaní kurzov budete zvládať základnú konverzáciu a porozumiete jednoduchým vetám. Budete vedieť jednoducho opísať osoby, miesta, veci, svoje vzdelanie a okolie atď.

 

Level 3 (úroveň B1): Level 3 je taktiež rozdelený do dvoch kurzov: kurz I, kurz II - úroveň intermediate. Každý kurz má 50 vyučovacích hodín. Výučba prebieha 2x2 vyučovacie hodiny za týždeň (polointenzívny) alebo 3x2vyučovacie hodiny za týždeň (intenzívny). Kurz prebieha v poobedňajších až večerných hodinách. Počas kurzu sa používajú učebnice: New english file pre – intermediate, New Headway pre – intermediate. New english file intermediate, New Headway intermediate, Matrix intermediate a iné.

Po absolvovaní kurzov budete porozumieť hlavným myšlienkam zložitejších textov s konkrétnymi aj abstraktnými témami, v oblastiach svojej špecializácie rozumieť aj odborným diskusiám. Nadobudnete schopnosť viesť rozhovor s rodeným používateľom jazyka a vyjadríte sa k širokému okruhu tém.

 

Level 4 (úroveň B2): Level 4 sa delí do dvoch kurzov: kurz I, kurz II - úroveň intermediate až úroveň upper – intermediate. Každý kurz má 50 vyučovacích hodín. Výučba prebieha 2x2 vyučovacie hodiny za týždeň (polointenzívny) alebo 3x2vyučovacie hodiny za týždeň (intenzívny). Kurz prebieha v poobedňajších až večerných hodinách. Počas tohto kurzu sa používajú učebnice: New english file intermediate, New Headway intermediate, Matrix intermediate New english file upper-intermediate, New Headway upper-intermediate a iné. Po absolvovaní kurzov budete bez problémov komunikovať a reagovať na každú tému každodenného života.

 

  • Obchodná angličtina

2x2 hodiny týždenne, 8 týždňov

Kurz obchodnej angličtiny je vhodný pre úroveň stredne pokročilých (pre-intermediate a pokročilých (intermediate) a vyššie pokročilých ( upper-intermediate). Kurz Vám rozšíri slovnú zásobu v oblasti biznisu a firemnej angličtiny. Naučíte sa písať základné obchodné dokumenty a konverzovať v obchodnom jazyku. Kurz trvá 2 mesiace a obsahuje 30 vyučovacích hodín, 2x2 hodiny týždenne. Cena kurzu je 120 EUR. Kurz sa organizuje každé dva mesiace, ale prihlásiť sa môžete kedykoľvek.

  • Konverzačný kurz angličtiny

2x2 hodiny týždenne, 8 týždňov, 3x2 hodiny týždenne, 5 týždňov

Kurz je učený na precvičenie komunikačných schopností v anglickom jazyku. Je určený pre všetky jazykové úrovne. Kurz je zostavený z niekoľkých konverzačných tém. Nadobudnuté vedomosti Vám pomôžu konverzovať v anglickom jazyku. Tento kurz je intenzívny i polointenzívny. Dĺžka polointenzívneho kurzu je 2 mesiace a obsahuje 30 vyučovacích hodín. Kurz sa organizuje každé dva mesiace, ale prihlásiť sa môžete kedykoľvek počas roka. Intenzívny kurz trvá 5 týždňov 3x2 hodiny týždenne. Kurz má 30 vyučovacích hodín. Cena kurzu je 120 EUR. 

  • Detský anglický klub

Klub je rozdelený do dvoch skupín podľa veku:

Club Teddy – je určený pre deti od 3 do 7 rokov. Výučba trvá 45 minút dvakrát do týždňa. Výučba v klube prebieha formou hry. Deti sa prostredníctvom pesničiek, básničiek a hier oboznámia s anglickým jazykom. Do klubu je možné zapísať dieťa koncom každého týždňa, a to na 4 a viac hodín. Cena za hodinu je 4,- EUR.

 

Kids club – je určený pre deti školského veku od 7 rokov. Výučba trvá 45 minút (vyučovacia hodina) je zameraná tematicky. Deti sa venujú nejakej téme napr. clothes (oblečenie), v rámci ktorej si precvičia všetky jazykové zručnosti. Zároveň pomôžeme žiakom s problematickými oblasťami angličtiny. Do klubu je možné zapísať dieťa koncom každého týždňa, a to na 4 a viac hodín. Cena za vyučovaciu hodinu je 4,- EUR.